top of page
Growth

GINOP-5.1.9

Álláskeresők és fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése - képzés és mentorálás

A program első komponenseként, célja a Magyarország területén új egyéni vagy társas vállalkozás indítását tervező, vállalkozói szemlélettel rendelkező 30 év feletti álláskeresők és a 30 év alatti fiatalok  (illetve közvetítést kérőként nyilvántartásba vett megváltozott munkaképességűek) komplex szolgáltatással történő támogatása, felkészítése saját vállalkozásuk indítására, üzleti tervük kialakításához és megvalósításához nyújtott ismeret- és készségfejlesztéssel, képzéssel, tanácsadással, mentorálással, valamint a kombinált pénzügyi támogatás igénybevételére való felkészítéssel.

 

A támogatás mértéke, összege:

 

A program második komponenseinek keretében, - amelyeket a Magyar Államkincstár (MÁK)  illetve Budapesten és Pest megyében az OFA Nonpofit Kft. (OFA) koordinál - a GINOP-5.2.7-18 és a GINOP-5.1.10-18 pályázati felhívások alapján, a jóváhagyott üzleti tervvel rendelkező, az első komponensben nyújtott képzési programokat eredményesen elvégző, vállalkozásukat megalapító vállalkozók maximum 4.573.800 forint, vissza nem térítendő forrásban részesülhetnek 100%-os intenzitással, induló költségeik támogatása céljából, valamint további visszatérítendő támogatás igényelhető a projekt megvalósításához a GINOP-8.8.1-17 Foglalkoztatás ösztönzése célú hitelprogram keretében. 

GINOP-5.1.9 PÁLYÁZAT KOORDINÁLÓ SZERVEZETEI - KONZORCIUMAI - RÉGIÓNKÉNT

Teacher with Tablet

DARTKE - DÉL-ALFÖLD

Dél-Alföldi Regionális Társadalomtudományi Kutatási Egyesület Konzorciuma

Online Shopping

HBMVA - ÉSZAK-ALFÖLD

Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Konzorciuma

Team Talk

KISOSZ - DÉL-DUNÁNTÚL

Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetségének Konzorciuma

Science Lab Student

KVA - NYUGAT-DUNÁNTÚL

Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Konzorciuma

Architect at Work

MVA - ÉSZAK-MAGYARORSZÁG

Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Konzorciuma

Making Notes

SZPI - KÖZÉP-DUNÁNTÚL

Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató nKft. Konzorciuma

Anchor 5
vallalkozostart.jpg

OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

OFA - KÖZÉP-MAGYARORSZÁG

Anchor 2
Anchor 1
Anchor 3
 • Hogyan használható könnyedén a GYIK? - opciók
  - A jobb felső sarokban láthtó keresés opcióra kattintva megjelenik a keresőmező, melyben szabadszavas kereséssel rá tud keresni az Önt érintő, érdeklő kérdésre, kulcsszóra. - A kérdés-válaszok témakörökre vannak osztva. bevonás-képzés-üzleti terv-II. komponens témakörökre. - A kérdés-válaszok cimkékkel vannak ellátva mely címkékre keresve a keresőmezőben eléri az Önt érdeklő kérdés, témát.
 • 1. MILYEN LEHETŐSÉGET BIZTOSÍT, MIRŐL SZÓL A PROGRAM?"
  A program térítésmentes vállalkozás-indítási képzést, majd ezt követően a vállalkozás beindításához legfeljebb 4 573 800 forintos vissza nem térítendő támogatást nyújt azon személyekszámára, akik új vállalkozást alapítanak. A támogatás az önfoglalkoztatás, továbbá a vállalkozásban foglalkoztatott munkavállalók személyi jellegű ráfordítására, valamint ennek 40%-ának mértékéig a vállalkozás indításához szükséges egyéb tevékenységek finanszírozására, eszközbeszerzésre, információs technológiai fejlesztésre, bérleti díjra, marketing és kommunikációs tevékenységre használható fel egyszerűsített költségelszámolás keretében.
 • 2. MÁR ÉLŐ VÁLLALKOZÁST/ÜZLETRÉSZT NEM LEHET A PÁLYÁZAT KERETÉBEN MEGVÁSÁROLNI?
  Már élő vállalkozást/üzletrészt NEM lehet a pályázat keretében megvásárolni.
 • 3. HÁNY NAPIG KELL ÁLLÁSKERESŐNEK LENNIE A PROGRAMBA LÉPÉS ELŐTT?
  A programba vonás időpontjában (a támogatási szerződés megkötésének időpontjában) kell álláskeresőnek lennie.
 • 4. MI A PROGRAMBA VONÁS?
  A GINOP 5.1.9-17 felhívásában elvárt objektív jogosultsági feltételek ellenőrzése után a jogosultnak ítélt személyekkel a Komplex Fejlesztési Programban történő részvételre jogosító Támogatási szerződést kötünk. Ők a Támogatási szerződés kétoldalú aláírását követően programba vont célcsoporttagok.
 • 5. KIK VEHETNEK RÉSZT A PROGRAMBAN?
  a. Fiatalok: 18-25 év közötti magyar állampolgársággal rendelkező fiatalok, akik sem oktatásban sem képzésben nem vesznek részt és nem is dolgoznak (NEET fiatalok), vagy 25-30 év közötti magyar állampolgársággal rendelkező fiatalok, akik a programba történő bevonáskor a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál regisztrált álláskeresők. A 18-25 év közötti fiatalok programba vonásának feltétele, hogy az egyén az Ifjúsági Garancia Program regisztrált alanya legyen.
 • 6. MEDDIG JELENTKEZHETEK A PROGRAMBA?
  Előreláthatóan 2020. szeptemberéig, vagy a támogatási keret kimerüléséig.
 • 7. MILYEN PROGRAMELEMEK LESZNEK A PROGRAM SORÁN?
  Vállalkozási ismeretek bővítését, vállalkozói kompetenciák fejlesztését szolgáló engedélyeztetett képzés, többféle workshop, előadások, interaktív beszélgetések. Tanácsadó segítségével történő felkészítés az üzleti terv összeállítására és az üzleti terv elkészítésére. Mentorálás, mentorok általi támogatás az induló vállalkozások részére.
 • 8. HA VALAKI MÁR KORÁBBAN VOLT VÁLLALKOZÓ, DE JELENLEG ÁLLÁSKERESŐ, VÁLLALKOZHAT-E?"
  Igen.
 • 9. LEHET-E, HOGY JELENTKEZÉSEMET MA BEADOM, MINT GRAFIKUS, DE VÉGÜL AZ ÜZLETI TERVET RENDEZVÉNYSZERVEZÉSRE KÉSZÍTEM?"
  Igen, bátorítjuk is a jelentkezőket, hogy a tevékenységeket teljes körűen gondolják át és ha az azzal kapcsolatos engedélykötelezettségnek, végzettségi, képzettségi előírásoknak megfelelnek, aszerint rögzítsenek tevékenységi köröket az üzleti tervükben.
 • 10. LEHETEK-E NAPPALI TAGOZATOS HALLGATÓ A PÁLYÁZAT MEGNYERÉSE UTÁN?
  A projekt 12 hónapos időszaka alatt és az 1 éves fenntartási időszak alatt nem, azt követően igen.
 • 11. MEDDIG KELL REGISZTRÁLT ÁLLÁSKERESŐNEK LENNEM?
  A projektbe való jelentkezés feltétele, a regisztrált álláskeresői státusz igazolása, a Támogatási szerződés aláírásakor (programba vonáskor) regisztrált álláskeresőnek kell lennie. A Pénzügyminisztérium szakpolitikai oldalától kapott állásfoglalás alapján nincs rá lehetőség, hogy a célcsoporttag a képzés ideje előtt vagy az alatt, a képzés eredményes elvégzését és az Üzleti Terv elfogadását megelőzően megalapítsa vállalkozását. Ez alapján minimum a projektbe történő regisztrálás napjától az Üzleti terv jóváhagyásnak napjáig a vállalkozás nem megalapítható, de a Támogatási szerződés megkötését követően egyéb foglalkoztatási jogviszonyban dolgozhat a célcsoporttag, a vállalkozás megalapításáig. A vállalkozást már főállású vállalkozóként szükséges a támogatott projekt első 12 hónapjában működtetni
 • 12. LEHET-E FELMENTÉSEM A KÉPZÉS ALÓL?
  Nincs felmentésre lehetőség. A programba vonás alkalmával mindenkinek vállalnia kellett a képzésen való részvételt, ami elengedhetetlen feltétele a későbbiekben igényelhető támogatás megszerzésének.
 • 13. MENNYIT HIÁNYOZHATOK A KÉPZÉSRŐL?
  A képzési órák 10%-a lehet a hiányzás mértéke.
 • 14. MENET KÖZBEN LEHET-E KÉPZÉSI CSOPORTOT VÁLTANI?
  Nem, ezt sajnos a rendszer nem tudja kezelni. Érdemes olyan képzési időpontot és helyszínt választani, amelyet a célcsoporttag el tud végezni.
 • 15. MILYEN TÍPUSÚ KÉPZÉSEK LESZNEK?
  A képzés az alábbi témaköröket öleli fel: – vállalkozás létrehozását segítő képzés, – vállalkozás működtetésével kapcsolatos képzés – vállalkozói kompetenciát fejlesztő képzés, üzleti tervezés
 • 16. KAPOK SEGÍTSÉGET AZ ÜZLETI TERV MEGÍRÁSÁHOZ?
  Az üzleti terv elkészítéséhez ingyenes tanácsadást biztosít a projekt.
 • 17. MENNYI IDŐN BELÜL KERÜL ELBÍRÁLÁSRA AZ ÜZLETI TERVEM?
  Az üzleti tervek bírálatát, jóváhagyását egy erre kidolgozott osrzágosan egységes bírálati módszertan, szempontrendszer alapján folyamatosan végzik a régiós Felkészítő Szervezetek. Minden régióban egyedi ez az intervallum.
 • 18. MIT KELL TUDNOM AZ ÜZLETI TERVRŐL?
  A program alapvető kimenete, melyet a jelentkező saját magának formál, saját adottsáégainak, üzleti, vállalkozási elképzeléseinek megfelelően paraméterez. Az üzleti terv elkészítésében ingyenesen, szakértői tanácsadók segítenek majd. Az üzleti terv a képzések elvégzését követően bármikor benyújtható. Azonban a vissza nem térítendő támogatásra irányuló pályázatok kerete véges, így érdemes mielőbb benyújtani az üzleti tervet, majd ennek jóváhagyását követően a vissza nem térítendő támogatásra pályázni. Az Üzleti Terveket minden régiós Felkészítő Szervezet - Konzorcium a PM által jóváhagyott országos, egységes ÜT módszertan és értékelési rendszer szerint bírálja, értékeli, hagyja jóvá. A jóváhagyott Üzleti Tervek fő adatait a Felkészítő Szervezetek hivatalosan átadják a MÁK-nak, mely folyamat biztosítja a második komponensre MÁK-hoz benyújtott Támogatási Kérelmek ellenőrzési folyamatát. A MÁK így a jóváhagyott Üzleti Terv szerint megalapított vállalkozások számára az Üzleti Tervben rögzített és jóváhagyott projektre tudja a vissza nem térítendő támogatást megítélni.
 • 19. VAN KORLÁTOZÁS A VÁLLALKOZÁS TEVÉKENYSÉGI KÖRÉRE VONATKOZÓAN?
  Igen, ezt a vissza nem térítendő támogatásra irányuló pályázati felhívások 4.1 pontja tartalmazza. Pl. nem támogatható elsődleges mezőgazdasági tevékenység, növénytermesztés, állattenyésztés. Bármilyen 18 év feletti korhatárhoz kötött, szexuális témájú szolgáltatás, kereskedelem. Eszköz bérbeadás.
 • A második komponenssel kapcsolatban külön GYIK gyűjtemény áll rendelkezésre a MÁK oldalán
  http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/nem-lakossagi-ugyfelek/vallalkozova_valas_tamogatasa_ginop/3991/
Anchor 4
bottom of page